سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

Third National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر