دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)، شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)

2nd Conference on Technology in Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)

دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017) در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان سمنان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-2017)