هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام، بهمن ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام

The 7th International Conference on Social and Educational Studies & child rights in the Islamic World

پوستر هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام

هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام