ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام

International conference on social studies and education in the Islamic world

پوستر ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام

ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مطالعات اجتماعی و تربیتی در جهان اسلام