سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

Third Iranian Third Millennium Science and Technology Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران