سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

Third Iranian Third Millennium Science and Technology Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.