دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی

The second international conference on physical education, health and sports sciences

پوستر دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی

دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی