اولین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی

The first international conference on physical education, health and sports sciences

پوستر اولین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی

اولین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی