سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

Third International Conference on Science and Technology, Law and Humanities of Iran

پوستر سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ،موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش فناوری سام ایرانیان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران