سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل، آبان ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل

3rd Conference on Systemic Thinking in Action

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل

سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل