دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل، آذر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل

Second Conference on Systemic Thinking in Action

پوستر دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل

دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل