ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تیر ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

The 6th National Conference on New Technologies in Electrical, Computer and Mechanical Engineering of Iran

پوستر ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ توسط مجتمع آموزش عالی بم،مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران