دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

The Second National Congress on Strategies for Achieving Sustainable Development in Science and Technology Development Sectors

پوستر دومین  کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری