چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

Fourth National Conference on New Technologies in Electrical, Computer and Mechanical Engineering of Iran

پوستر چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ توسط مجتمع آموزش عالی بم،انجمن توسعه علوم و فناوریهای نوین ایرانمرکز بین المللی همایش و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران