هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور، تیر ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

The 7th Student Congress in the Southwestern Region of the Country

پوستر هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور