چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

4th Student Research Congress in the Southwest Region

پوستر چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

چهارمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي آبادان برگزار گردید.