پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

Fifth Student Research Congress in the Southwest Region of the country

پوستر پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان،كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده علوم پزشكي بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور