سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی، آبان ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی

Third Applied Environment Scientific Conference

پوستر سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی

سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی مراجعه فرمایید.