دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی، آذر ماه ۱۳۹۹

دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی

2st Scientific Gathering on Practical Environment

پوستر دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی

دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی مراجعه فرمایید.