اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2019، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2019

The first scientific meeting of the applied environment

پوستر اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2019

اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2019 در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی TEHRAN 2019 مراجعه فرمایید.