هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، آبان ماه ۱۳۸۶

هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

7th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۶ توسط ،مجتمع مس سرچشمه در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی