چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، اسفند ماه ۱۳۸۰

چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

4th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۰ توسط ،شركت معدني و صنعتي چادرملو در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی