پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، آذر ماه ۱۳۸۲

پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

5th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۲ توسط ،شركت معدني و صنعتي چادرملو در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی