چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

4th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۰ تا ۹ اسفند ۱۳۸۰ توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی