هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

The 8th National Conference on Modern Research in Humanities and Social Studies of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانمرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.