ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، تیر ماه 99

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

The 6th National Conference on Modern Research in the field of Humanities and Social Studies of Iran(With anthropological approach)

پوستر ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط انجمن جمعیت شناسی و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدا علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

*پژوهش های نوین  در حوزه علوم انسانی:
الهیات و معارف اسلامی - الگوهای ایرانی اسلامی - علوم اقتصادی و توسعه - زبان شناسی و آموزش - آموزش و پرورش - مشاوره و راهنمایی - تاریخ و تمدن - علوم مدیریت - حقوق وعلوم سیاسی

 
*پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - مطالعات زنان و خانواده - پژوهش علوم اجتماعی - فلسفه علوم اجتماعی - روانشناسی اجتماعی - ازدواج و خانواده - مطالعات جوانان - جایگاه جمعیت شناسی - آسیب شناسی اجتماعی

*محورهای ویژه:
رفتار در مدیریت - اخلاق و فرهنگ در پژوهش - توسعه  فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها - پژوهش های مستخرج از پایان نامه مرتبط با محورهای همایش - سایر مباحث مرتبط در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی