سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

The 3rd National Conference of New Researches in the Field of Humanities and Social Studies in Iran

پوستر سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
- پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
- پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
- پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
- پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی
-پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
- پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
- پژوهش های نوین در حوزه مدیریت
- پژوهش های نوین در حوزه تاریخ
 مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران