نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شهریور ماه 84

نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

9th Symposium of Geological Society of Iran

نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۴ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه تربیت معلم در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران