سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران، مهر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران

3rd National Conference on New Studies and Findings in the Iranian Legal System

پوستر سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران

سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران مراجعه فرمایید.