دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران

2th National Conference on New Studies and Findings in the Iranian Legal System

پوستر دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران مراجعه فرمایید.