چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

The Fourth national conference on sustainable development in arid and semiarid regions

پوستر چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه در شهر ابرکوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک