دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

The Second national conference on sustainable development in arid and semiarid regions

پوستر دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه در شهر ابرکوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک