نهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۳۹۱

نهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

9th National Student Conference on Chemical engineering

نهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد واحد اسلامي قوچان در شهر قوچان برگزار گردید.