هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی، مهر ماه ۱۳۸۶

هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

7th Students Conference of Chemistry Engineering

هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی