هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۳۸۹

هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی

8th Students Conference of Chemistry Engineering

هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی