سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۲

سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی

The third international conference of educational sciences, counseling, psychology and social sciences

پوستر سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی

سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی علوم تربیتی، مشاوره، روانشناسی و علوم اجتماعی