پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران، دی ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 5th National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology of Iran

پوستر پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد،مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران