دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

Second National Conference on Sustainable Development in Iranian Educational Sciences and Psychology

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران