اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

First National Conference on Sustainable Development in Iranian Education and Psychology

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران