هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند ماه 97

هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

Eighth National Student Congress, New Horizons in Rehabilitation Sciences

پوستر هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای کنگره:

  1. اهمیت و جایگاه پیشگیری در علوم توانبخشی 
  2. روش های ارزیابی و درمان توانبخشی در بیماری ها و ضایعات دستگاه های مختلف بدن 
  3. نقش و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی در علوم توانبخشی 
  4. مطالعات پایه/بنیادی در علوم توانبخشی 
  5. ابداعات و اختراعات در علوم توانبخشی 
  6. مطالعات بین رشته ای مرتبط با علوم توانبخشی 
  7. مدیریت و سیاست گذاری در علوم توانبخشی 
  8. کار آفرینی در علوم توانبخشی 
  9. توانبخشی در سالمندی