هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی، اسفند ماه ۱۳۹۶

هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

7th National Student Congress on New Horizons in Rehabilitation Sciences

پوستر هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

هفتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.