سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی، خرداد ماه ۱۴۰۳

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

The third international research conference in law and social sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.