دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

The second international research conference in law and social sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.