سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک، آذر ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

Third National Conference on New Technologies in Electrical and Robotics Industries

پوستر سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک