دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک، آذر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

2st National Conference on Recent Development of Electrical & Robotic Industries

پوستر دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط ، دانشكده فني و حرفه اي سما واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک