اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

1st National Conference on Recent Development of Electrical & Robotic Industries

پوستر اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک