پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک

پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک

5th National Traffic Management Conference

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک

پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مدیریت ایمنی ترافیک - قوانین و مقررات

- راه ایمن و ایمنی تردد

- ایمنی وسائط نقلیه

- ایمنی کاربران راه

- مدیریت صحنه و مقررات پس از تصادف