سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، آبان ماه ۱۳۸۵

سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

3rd Regional Conference on Traffic Management

سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک