دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، آبان ماه ۱۳۸۰

دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

2nd Regional Conference on Traffic Management

دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک در تاریخ ۵ آبان ۱۳۸۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک