پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک

5th National Traffic Management Conference

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک

پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در شهر تهران برگزار گردید.