نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ماه 97

نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

The 9th International Road Traffic Injury Seminar, Challenges and Future Solutions

پوستر نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

بررسی سیاست های کلان سلامت بر کاهش سوانح ترافیکی

 بررسی نقش نهاد راهبر بر کاهش سوانح ترافیکی

بررسی مدیریت واحد صحنه

ارزیابی بانک های اطلاعاتی حوداث ترافیکی در ابعاد مختلف

مداخلات موثر در سوانح ترافیکی در کشورهای در حال توسعه و ایران

روند و تغییرات سوانح ترافیکی در سال های اخیر

نقش ایمنی در سوانح ترافیکی

علل و عوامل موثر بر سوانح ترافیکی

 نقش مرکزجامع هماهنگی حوداث ترافیکیمقالات پذیرش شده در نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو